دوره تبلیغات در گوگل

دوره تبلیغات در گوگل

10۶۵
دانش آموخته دوره
  • پشتیبانی 6 بعدی پارسه پس از شروع دوره
  • سرفصل‌های کاربردی و عملی
  • ارائه مدارک داخلی و بین‌المللی معتبر
1024
دانشجو تا الان
  • پشتیبانی 6 بعدی پارسه پس از شروع دوره
  • سرفصل‌های کاربردی و عملی
  • ارائه مدارک داخلی و بین‌المللی معتبر