...

گنجینه افتخارات

ـــ بخشی از افتخارات پارسه

certificate-and-yellow-ribbons-vector-21267903

ــ چرا پارسه؟

هیئت مدیره

دکتر مصطفی مرادیان

دکتر مصطفی مرادیان

عضو هیئت مدیره

مدیر بخش آموزش

 • دکتری DBA
 • عضو هیئت علمی
 • کارشناس ارشد الکترونیک
مهندس سهیلا باشتنی

مهندس سهیلا باشتنی

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل مجموعه پارسه VIP

 • مسئول فنی بخش فناوری اطلاعات 6 فاز دانشگاه تهران شرق
 • عضو تیم برگزار کننده رویداد PMU کشور
 • کارشناسی ارشد کامپیوتر – نرم افزار
دکتر کامبیز کشوری

دکتر کامبیز کشوری

عضو هیئت مدیره

مدیر اجرایی و مدیر بخش فروش

 • دکتری DBA
 • عضو هیئت علمی
 • بازرس انجمن برق دانشگاه آزاد اسلامی
مهندس امیر پور نصیر

مهندس امیر پورنصیر

عضو هیئت مدیره

مدیر داخلی – CTO

 • موسس و مدیرعامل مجموعه فیکس هاب
 • ۱۳ سال سابقه دیجیتال مارکتینگ
 • مربی و شتابدهنده کسب و کار

اساتید موسسه پارسه

تصاویر ماندگار از افتخارات ، همایش ها و جشن های شرکت پارسه

هدیه دوره آموزش + مشاوره رایگان

جهت دریافت هدیه آموزشی ششماره تلفن خود را در کادر زیر وارد نمایید.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.